Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 4. 2014 , odpiranje prijav: 15. 4. 2014

Datum objave: 21. 3. 2014
Rok za prijavo: 15. 4. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 15. 4. 2014 - Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob - 12.00 uri za zemljišče pod točko 2.1; 12.20 uri za zemljišča pod točko 2.2; 12.40 uri za zemljišča pod točko 2.3.

Predmet javne dražbe:
- zemljišče parc. št. 1854/4 k.o. 1775 Sostro,
- zemljišče parc. št. 1854/5 k.o. 1775 Sostro,
- zemljišče parc. št. 1854/6 k.o. 1775 Sostro.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 1854/4 k.o. 1775 Sostro.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora SO - 1935, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.
  Izklicna cena: 4.260,00 EUR  (z besedo: štiritisočdvestošestdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 1854/5 k.o. 1775 Sostro.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora SO - 1935, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.
  Izklicna cena: 1.980,00 EUR (z besedo: tisočdevetstoosemdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 1854/6 k.o. 1775 Sostro.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora SO - 1935, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.
  Izklicna cena: 7.200,00 EUR  (z besedo: sedemtisočdvesto 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke