Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 13. 5. 2014 , odpiranje prijav: 13. 5. 2014

Datum objave: 18. 4. 2014
Rok za prijavo: 13. 5. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 13. 5. 2014 13.05.2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8 ob 11:00 uri, poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8 ob 11:30 uri, poslovni prostor št. P01 na naslovu Rimska 8 ob 12:00 uri, poslovni prostor št. K01 in K02 na na

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8,
poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. K01 in K02 na naslovu Rimska 8,
poslovni prostor št. K04 na naslovu Rimska 8,
poslovni prostor št. K03 na naslovu Rimska 8.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 246.500,00 EUR (z besedo: dvestošestinštiridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-8 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 170.000,00 EUR (z besedo: stosedemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-1 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 195.500,00 EUR (z besedo: stopetindevetdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. K01 in K02 v kleti objekta v skupni izmeri 127,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 81.520,00 EUR (z besedo: enainosemdesettisočpetstodvajset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K04 v kleti objekta v skupni izmeri 37,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-17 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 23.800,00 EUR (z besedo: triindvajsettisočosemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. K03 v kleti objekta v skupni izmeri 6,90 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-19 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 2.210,00 EUR (z besedo: dvatisočdvestodeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke