Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 8. 5. 2014 , odpiranje prijav: 8. 5. 2014

Datum objave: 18. 4. 2014
Rok za prijavo: 8. 5. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Rok za prijavo: 8. 5. 2014
Odpiranje prijav: 8. 5. 2014 08.05.2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 7 ob 11:00 uri, poslovni prostor št. 201 na naslovu Beethovnova 7 ob 11:30 uri, poslovni prostor št. P02 na naslovu Gosposvetska cesta 4 ob 12:00 uri, poslovni prostor

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 7,
poslovni prostor št. 201 na naslovu Beethovnova 7,
poslovni prostor št. P02 na naslovu Gosposvetska cesta, 4
poslovni prostor št. P01 na naslovu Malgajeva ulica, 2
poslovni prostor št. K01 na naslovu Bratovševa ploščad 27,
garaža na naslovu Toplarniška/Kajuhova.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 442.170,00 EUR (z besedo: štiristodvainštiridesettisočstosedemdeset evrov) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v skupni izmeri 107,60,00 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-12, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 181.700,00 EUR (z besedo: stoenainosemdesettisočsedemsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju objekta v skupni izmeri 90,96 m2 in kletni prostor št. K02 v skupni izmeri 27,98 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1725-299-16 in 1725-299-5 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 152.000,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju objekta v skupni izmeri 33,40 m2 v stavbi na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1740-1701-15 v k.o. 1740 – Spodnja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 36.200,00 EUR (z besedo: šestintridesettisočdvesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor – skladišče št. K01 v kleti objekta v skupni izmeri 70,59 m2 v stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1735-563-21 v k.o. 1735 – Stožice. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 22.700,00 EUR (z besedo: dvaindvajsettisočsedemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži v skupni izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi na naslovu Toplarniška/Kajuhova ulica v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1730-1197-118 v k.o. 1730 – Moste. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 6.300,00 EUR (z besedo: šesttisočtristoevrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke