Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 3. 6. 2014 , odpiranje prijav: 3. 6. 2014

Datum objave: 16. 5. 2014
Rok za prijavo: 3. 6. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 3. 6. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P05 na naslovu Rimska 8,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Žabjak 4,
poslovni prostor št. P01 in P02 na naslovu Hrenova 15,
poslovni prostor št. L-11 na naslovu Grablovičeva 54,
poslovni prostor št. 9,10,11 na naslovu Grablovičeva 56,
poslovni prostor št. L-5 na naslovu Grablovičeva 60,
poslovni prostor št. L-6 na naslovu Grablovičeva 60.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. P05 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 190.000,00 EUR (z besedo: stodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 2. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. P01 v pritličju objekta v skupni izmeri 38,81 m2 v stavbi na naslovu Žabjak 4 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1728-458-2 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 48.600,00 EUR (z besedo: oseminštiridesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 3. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. P01 in P02 v pritličju objekta v skupni izmeri 53,35 m2 v stavbi na naslovu Hrenova 15 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1728-460-5 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 66.700,00 EUR (z besedo: šestinšestdesettisočsedemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 4. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. L-11 v pritličju objekta v skupni izmeri 36,06 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1727-1040-14, 1727-1040-16 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 55.893,00 EUR (z besedo: petinpetdesettisočosemstotriindevetdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 5. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor-lokal št. 9,10,11 v kleti in pritličju objekta v skupni izmeri 113,87 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 56 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1727-1052-14, 1727-1052-15, 1727-1988-16 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 99.000,00 EUR (z besedo: devetindevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 6. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. L-5 v pritličju objekta v skupni izmeri 18,39 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 60 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1727-1991-15 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 28.504,50 EUR (z besedo: osemindvajsettisočpetstoštiri evrov 50/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 7. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. L-6 v pritličju objekta v skupni izmeri 36,56 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 60 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1727-1991-14, 1727-1005-14 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 56.668,00 EUR (z besedo: šestinpetdesettisočšeststooseminšestdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

 

Razpisne datoteke