Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 12. 6. 2014 , odpiranje prijav: 12. 6. 2014

Datum objave: 23. 5. 2014
Rok za prijavo: 12. 6. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 12. 6. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 - PP št. 201 na naslovu Rimska 8 ob 11:00 uri, PP št. 202 na naslovu Rimska 8 ob 11:30 uri, PPšt. P01 na naslovu Rimska 8 ob 12:00 uri

Predmet javne dražbe :
PP št. 201 na naslovu Rimska 8,
PP št. 202 na naslovu Rimska 8,
PPšt. P01 na naslovu Rimska 8,

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
    Izklicna cena: 246.500,00 EUR (z besedo: dvestošestinštiridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-8 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
    Izklicna cena: 170.000,00 EUR (z besedo: stosedemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-1 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
    Izklicna cena: 195.500,00 EUR (z besedo: stopetindevetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke