Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 6. 11. 2014 , odpiranje prijav: 6. 11. 2014

Datum objave: 10. 10. 2014
Rok za prijavo: 6. 11. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 6. 11. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, PP št. 15 na naslovu Grablovičeva 52 ob 11:00 uri, PP št. 14 na naslovu Grablovičeva 52 ob 11:20 uri, PP št. 12 na naslovu Grablovičeva 54 ob 11:40 uri, PP št. 13 na naslovu Grablovičeva 54 ob 12:00 uri, PP št. 8 na naslovu Grablovičeva 58 ob 12:20 ur

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. 15 na naslovu Grablovičeva 52,
poslovni prostor št. 14 na naslovu Grablovičeva 52,
poslovni prostor št. 12 na naslovu Grablovičeva 54,
poslovni prostor št. 13 na naslovu Grablovičeva 54,
poslovni prostor št. 8 na naslovu Grablovičeva 58,
poslovni prostor št. 9 na naslovu Grablovičeva 58,
poslovni prostor št. 4 na naslovu Grablovičeva 62.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 48.800,00 EUR (z besedo: oseminštiridesettisočosemsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 23.100,00 EUR (z besedo: triindvajsettisočsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 48.500,00 EUR (z besedo: oseminštiridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 26.800,00 EUR (z besedo: šestindvajsettisočosemsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 8 v skupni izmeri 48,79 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1005-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 70.100,00 EUR (z besedo: sedemdesettisočsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 9 v skupni izmeri 48,83 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1988-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 70.100,00 EUR (z besedo: sedemdesettisočsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 4 v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1990-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 24.000,00 EUR (z besedo: štiriindvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke