Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 18. 11. 2014 , odpiranje prijav: 18. 11. 2014

Datum objave: 30. 10. 2014
Rok za prijavo: 18. 11. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 18. 11. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD. - PP št. P01 na naslovu Salendrova 4 ob 11:30; PP št. P02 na naslovu Salendrova 4 ob 11:50; PP št. P03 na naslovu Salendrova 4 ob 12:10; PP št. P02 na naslovu Hrenova 13 ob 12:30; PP št. P01 na naslov

Predmet javne dražbe :
poslovni prostor št. P01 na naslovu Salendrova 4,
poslovni prostor št. P02 na naslovu Salendrova 4,
poslovni prostor št. P03 na naslovu Salendrova 4,
poslovni prostor št. P02 na naslovu Hrenova 13,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Hrenova 13,
poslovni prostor št. 11 na naslovu Dalmatinova 6a,
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 7,
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 5.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 52,54 m2 na naslovu Salendrova 4 v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-13 v k.o. 1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 63.700,00 EUR (z besedo: triinšestdesettisočsedemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 32,96 m2 na naslovu Salendrova 4 v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-12 v k.o. 1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 40.000,00 EUR (z besedo: štiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 30,28 m2 na naslovu Salendrova 4 v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-14 v k.o. 1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 37.000,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako št. P02 v skupni izmeri 42,60 m2 na naslovu Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1728-457-3 v k.o. 1728-Ljubljana Mesto. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 53.000,00 EUR (z besedo: triinpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako št. P01 v skupni izmeri 44,90 m2 na naslovu Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1728-457-2 v k.o. 1728-Ljubljana Mesto. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 56.000,00 EUR (z besedo: šestinpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti  v skupni izmeri 164,51m2  v stavbi na  naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljubljani  z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.
  Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
  Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 247.000,00 EUR (z besedo: dvestosedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 7. Predmet prodaje je poslovni prostor z identifikacijsko številko 1721-375-16 v prvem nadstropju stavbe na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani v skupni izmeri 152,30 m2 v k.o. 1721-Gradišče I. Za stavbo št. 375 z naslovom Gregorčičeva 7 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica v deležu 5480/10000 pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-375-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 185.000,00 EUR (z besedo: stopetinosemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 8. Predmet prodaje je poslovni prostor z identifikacijsko številko 1721-344-31 v visokem pritličju stavbe na naslovu Gregorčičeva 5 v Ljubljani v skupni izmeri 91,40 m2 v k.o. 1721-Gradišče I. Za stavbo št. 344 z naslovom Gregorčičeva 5 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica v deležu 5480/10000 pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-344-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Poslovni prostor je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 111.000,00 EUR (z besedo: stoenajsttisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke