Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Datum objave: 8. 1. 2010
Rok za prijavo: 2. 2. 2010
Odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 62,88 m2 - prodajni prostor v izmeri 45,34 m2, pisarna v izmeri 14 m2, predprostor v izmeri 1,90 m2 in sanitarije v izmeri 1,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Dunajska cesta 45, Ljubljana in predstavlja solastniški delež 73/1000 znotraj deleža Mestne občine Ljubljana 915/1000. Objekt stoji na parcelni št. 2060, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 2493, k.o. Bežigrad, in sicer je to stavba št. 8045, z uporabno površino v izmeri 851,23 m2. Etažna lastnina v objektu Dunajska cesta 45, Ljubljana, še ni vzpostavljena. Na predmetni nepremičnini ima solastnik v deležu 85/1000 predkupno pravico. Predmetna nepremičnina je prazna in prosta bremen. Predkupni upravičenec lahko uveljavlja predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki

Razpisne datoteke