Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 12. 2014 , odpiranje prijav: 2. 12. 2014

Datum objave: 14. 11. 2014
Rok za prijavo: 2. 12. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 2. 12. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:30 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P03 na naslovu Celovška cesta 143,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Celovška cesta 143,
poslovni prostor št. P02 na naslovu Celovška cesta 143,
poslovni prostor št. 301 na naslovu Miklošičeva cesta 26,
poslovni prostor št. 201 na naslovu Miklošičeva cesta 26,
poslovni prostor št. 201 na naslovu Beethovnova ulica 7,
garaža na naslovu Hubadova ulica ob 14:30 uri.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v pritličju v izmeri 73,64 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-71 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 88.500,00 EUR (z besedo: oseminosemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju v izmeri 40,90 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-70 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 49.100,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 301 v tretjem nadstropju stavbe v izmeri 77,50 m2 z id. oznako nepremičnine 1737-303-33 v stavbi št. 303 na naslovu Miklošičeva cesta 26 v Ljubljani v k.o. 1737-Tabor. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 109.000,00 EUR (z besedo: stodevettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju stavbe v izmeri 77,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1737-303-54 v stavbi št. 303 na naslovu Miklošičeva cesta 26 v Ljubljani v k.o. 1737-Tabor. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 109.000,00 EUR (z besedo: stodevettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v skupni izmeri 107,60,00 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-12, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 181.700,00 EUR (z besedo: stoenainosemdesettisočsedemsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 6.600,00 EUR (z besedo: šesttisošeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke