Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 12. 2014 , odpiranje prijav: 23. 12. 2014

Datum objave: 28. 11. 2014
Rok za prijavo: 23. 12. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 23. 12. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, »Klub 15«, s pričetkom ob 10:30 uri.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1730-2266-3- del v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1730-2266-3- del v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730-Moste, ki v naravi na podlagi etažnega načrta predstavlja del z ID oznako 1730-2266-38, ki še ni vpisan v uradne evidence GURS, postopek je v teku. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
    Izklicna cena: 51.500,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
    Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke