Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 4. 2015 , odpiranje prijav: 23. 4. 2015

Datum objave: 31. 3. 2015
Rok za prijavo: 23. 4. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom JD izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 23. 4. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. P05 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 7
poslovni prostor št. 201 na naslovu Beethovnova 7 26
poslovni prostor št. P02 na naslovu Gosposvetska 4
poslovni prostor št. P01 na naslovu Letališka 33.

SPREMEMBO BESEDILA JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana (14.4.2015)

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 246.500,00 EUR (z besedo: dvestošestinštiridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P05 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 190.000,00 EUR (z besedo: stodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 442.170,00 EUR (z besedo: štiristodvainštiridesettisočstosedemdeset evrov) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v skupni izmeri 107,60 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-12, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 181.700,00 EUR (z besedo: stoenainosemdesettisočsedemsto evrov) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju objekta v skupni izmeri 90,96 m2 in kletni prostor št. K02 v skupni izmeri 27,98 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1725-299-16 in 1725-299-5 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna. Izklicna cena: 152.000,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1730-2266-3- del v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730-Moste, ki v naravi na podlagi etažnega načrta predstavlja del z ID oznako 1730-2266-38, ki še ni vpisan v uradne evidence GURS, postopek je v teku. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 51.500,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke