Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 16. 4. 2015 , odpiranje prijav: 16. 4. 2015

Datum objave: 31. 3. 2015
Rok za prijavo: 16. 4. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 4. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri.

garaža naslovu Bratovševa ploščad 4, več parkitnih mest na naslovu Štihovi ulici 7, Neubergerjevi ulici 11 in Štihovi ulici 19.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet javne dražbe je garaža v izmeri 11,40 m2 z ID oznako 1735-3421-13 v k.o. 1735-Stožice na naslovu Bratovševa ploščad 4, Ljubljana. Garaža se nahaja v kleti in je prazna. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za garažo v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 6.900,00 EUR (z besedo: šesttisočdevetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 51 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-206 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je zasedeno z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 86 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-242 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 87 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-243 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-244 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 15 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-15 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare III in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 7. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-179 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 8. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 5 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-195 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica –jug in je zasedeno z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 9. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 59 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-360 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 10. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-362 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 11. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-363 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 12. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 69 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-99 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je zasedeno z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 13. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 47 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-77 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 14. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 20 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-50 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 15. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 76 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-107 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.16. Predmet prodaje je parkirno mesto št. 98 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-129 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. Izklicna cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke