Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 4. 2017 , odpiranje prijav: 20. 4. 2017

Datum objave: 4. 4. 2017
Rok za prijavo: 20. 4. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave RD.
Odpiranje prijav: 20. 4. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

Predmet prodaje je poslovni prostor P01 in K01 ter tri garaže na naslovu Topniška ulica 19.

 1. Predmet prodaje je poslovni prostor P01 v izmeri 83,95 m2 v pritličju stavbe na naslovu Topniška ulica 19 v Ljubljani in pripadajoči skladiščni prostor K01 v izmeri 37,55 m2 v kleti stavbe na naslovu Topniška ulica 19 v Ljubljani, oboje z ID oznako 2636-1984-13 v k.o. 2636 – Bežigrad. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 106.000,00 EUR (z besedo: stošesttisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet prodaje je garaža št. 95 v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 2636-3297-95, ki se nahaja v triplex garažni hiši ob Topniški ulici v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Izklicna cena: 7.000,00 EUR (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje je garaža št. 137 v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 2636-3233-140, ki se nahaja v triplex garažni hiši ob Topniški ulici v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Izklicna cena: 7.000,00 EUR (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje je garaža št. 151 v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 2636-3233-154, ki se nahaja v triplex garažni hiši ob Topniški ulici v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Izklicna cena: 7.000,00 EUR (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke