Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 11. 2018 , odpiranje prijav: 15. 11. 2018

Datum objave: 22. 10. 2018
Rok za prijavo: 15. 11. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Rok za prijavo: 12. 11. 2018 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 15. 11. 2018 ob 13:00, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

Poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 57,60 m2 z id. oznako nepremičnine 1728-244-901 v stavbi št. 244 na naslovu Gornji trg 5 v Ljubljani v k.o. 1728-Ljubljana Mesto.

Nepremičnina je v času prodaje prosta oseb in predmetov. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor ni potrebna energetska izkaznica na podlagi 334. člen EZ-1.

Izklicna vrednost: 245.000,00 EUR (z besedo: dvestopetinštirideset tisoč evrov 00/100).
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 24,500 EUR (z besedo: štiriindvajset tisoč petsto evrov 00/100).
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

Razpisne datoteke