Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Datum objave: 8. 1. 2010
Rok za prijavo: 2. 2. 2010
Odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana, v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva ločena prostora in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko 260. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Razpisne datoteke