Javna dražba za prodajo nepremičnine

Zaključen: 22. 2. 2011

Datum objave: 4. 2. 2011
Rok za prijavo: 22. 2. 2011

garaža št. 1 v izmeri 18,12 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je nepremičnina – garaža št. 1 v izmeri 18,12 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana, v stavbi št. 122 in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana z identifikacijsko oznako 1.E pri podvložku št. 650/1, k.o. Poljansko predmestje;

Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena: 15.000,00 EUR
(z besedo: petnajsttisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke