Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 22. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 22. 11. 2011

poslovni prostor – garaža v izmeri 35,00 m2, ležeča na parc. št. 2184/5, vlož. št. 814 v k.o. 2636 – Bežigrad.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – garaža v izmeri 35,00 m2, ležeča na parc. št. 2184/5, vlož. št. 814 v k.o. 2636 – Bežigrad. Garaža se nahaja skrajno desno v pritličju garažnega niza na naslovu Parmova ulica 20 v Ljubljani.

Izklicna cena: 13.690,00 EUR (z besedo: trinajsttisoč šeststodevetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke