Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 24. 11. 2011 , odpiranje prijav: 1. 1. 1970

Datum objave: 4. 11. 2011
Rok za prijavo: 24. 11. 2011
Odpiranje prijav: 1. 1. 1970

poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-69 v skupni izmeri 32,84 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. Trnovsko predmestje.

Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.

Izklicna cena: 55.000,00 EUR (z besedo:petinpetdesettisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke