Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 18. 8. 2011

Datum objave: 29. 7. 2011
Rok za prijavo: 18. 8. 2011

Predmet javne dražbe je nepremičnina parc. št. 1759/270 - travnik v izmeri 1.808 m2 k.o. Dobrova, ki je po izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja travnik med Tržaško cesto in Gorjupovo ulico v Ljubljani;

Javna dražba bo potekala dne 18. 8. 2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, z začetkom ob 10.00 uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

Razpisne datoteke