Javna dražba za prodajo nepremičnine

Zaključen: 22. 2. 2011

Datum objave: 4. 2. 2011
Rok za prijavo: 22. 2. 2011

poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan pri podvložku št. 98/10, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovni prostor, v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 10.E in mu pripada solastniški delež na skupnih delih, prostorih ter funkcionalnem zemljišču;

Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 93.000 EUR
(z besedo: triindevetdeset tisoč evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke