Javna dražbo za prodajo nepremičnin

Zaključen: 17. 12. 2013 , odpiranje prijav: 17. 12. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013
Rok za prijavo: 17. 12. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 17. 12. 2013 Klub 15,Mestni trg 1, Ljubljana, poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8 ob 10:30 uri, poslovni prostor št. 9 na naslovu Gosposvetska cesta 12 ob 11:00 uri

Predmet javne dražbe je poslovni prostor na naslovu Rimska 8 in poslovni prostor na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-8 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
    Izklicna cena: 200.000,00 EUR (z besedo: dvestotisoč evrov 00/100)
    Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 v pritličju objekta v skupni izmeri 163,16 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1725-273-9 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
    Izklicna cena: 293.700,00 EUR (z besedo: dvestotriindevetdesettisočsedemsto evrov 00/100)
    Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke