Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 10. 2012

Datum objave: 5. 10. 2012
Rok za prijavo: 25. 10. 2012

Predmet javne dražbe je več poslovnih prostorov na Grablovičevi in poslovni prostor na Bratovševi ploščadi.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 •  Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 58.800,00 EUR (z besedo: oseminpetdesettisočosemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 24.240,00 EUR (z besedo: štiriindvajsettisočdvestoštirideset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 62.040,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisočštirideset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 28.800,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočosemsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 9 v skupni izmeri 48,83 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1988-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 72.840,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočosemstoštirideset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 8 v skupni izmeri 48,79 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1005-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 72.600,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 5 v skupni izmeri 17,86 m2 na naslovu Grablovičeva 60 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1991-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 28.200,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočdvesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 7 v skupni izmeri 58,73 m2 na naslovu Grablovičeva 60 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1005-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 84.720,00 EUR (z besedo: štiriinosemdesettisočsedemstodvajset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 4 v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1990-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 23.040,00 EUR (z besedo: triindvajsettisočštirideset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - pomožni prostor (skladišče) v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 28.250,00 EUR  (z besedo: osemindvajsettisočdvestopetdeset evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke