Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 12. 2012

Datum objave: 16. 11. 2012
Rok za prijavo: 4. 12. 2012

Poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 35,24 m2 na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani;
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 121,78 m2 na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani;
poslovni prostor – lokal št. 4 v skupni izmeri 50,68 m2 na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani;
poslovni prostor – lokal št. 5 v skupni izmeri 44,33 m2 na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani;
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2 na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani;
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 110,86 m2 na naslovu Dunajska cesta 23 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 35,24 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-282-516 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – trgovina z neživili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 65.200,00 EUR (z besedo: petinšestdesettisočdvesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 121,78 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-282-614 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – trgovina z živili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 215.500,00 EUR (z besedo: dvestopetnajsttisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4 v skupni izmeri 50,68 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani z ID oznako št. 1726-274-238 v k.o. 1726 – Šentpeter. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – gostinska dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 80.000,00 EUR (z besedo: osemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5 v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani z ID oznako št. 1726-274-239 v k.o. 1726 – Šentpeter. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 68.300,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisočtristo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – pisarniška dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 484.995,00 EUR (z besedo: štiristoštiriinosemdesettisočdevetstopetindevetdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 110,86 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Dunajska cesta 23 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-3186-10 v k.o. 2636 – Bežigrad. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – trgovina z neživili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 188.462,00 EUR (z besedo: stooseminosemdesettisočštiristodvainšestdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke