Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

Datum objave: 24. 4. 2017
Rok za prijavo: 25. 5. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 25. 5. 2017 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:20 uri

Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,11 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani.

Nepremičnina je v  času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 205.000,00 EUR

(z besedo: dvestopettisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke