Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 7. 12. 2010

Datum objave: 5. 11. 2010
Rok za prijavo: 7. 12. 2010

Predmet javnih dražb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana:

 • parkirno mesto št. 1 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 1.E pri podvložku št. 616/1, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 1.
 • parkirno mesto št. 2 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  2.E pri podvložku št. 616/2, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 2.
 • parkirno mesto št. 6 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  6.E pri podvložku št. 616/6, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 6.
 • parkirno mesto št. 7 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  7.E pri podvložku št. 616/7, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 7.
 • parkirno mesto št. 8 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 8.E pri podvložku št. 616/8, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 8.
 • parkirno mesto št. 13 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 13.E pri podvložku št. 616/13, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 13.
 • parkirno mesto št. 14 v izmeri 13,78 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 14.E pri podvložku št. 616/14, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 14.
 • parkirno mesto št. 15 v izmeri 13,55 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 15.E pri podvložku št. 616/15, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 15.
 • parkirno mesto št. 16 v izmeri 13,55 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 16.E pri podvložku št. 616/16, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 16.
 • parkirno mesto št. 17 v izmeri 13,78 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 17.E pri podvložku št. 616/17, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 17.

Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
 

KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javne dražbe bodo za vse tri nepremičnine potekale na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, in sicer:

 • za garažo št. 1 dne 23.11.2010, z začetkom ob 11.00 uri.
 • za garažo št. 2 dne 23.11.2010, z začetkom ob 11.30 uri
 • za garažo št. 6 dne 23.11.2010, z začetkom ob 12.00 uri.
 • za garažo št. 7 dne 23.11.2010, z začetkom ob 12.30 uri.
 • za garažo št. 8 dne 23.11.2010, z začetkom ob 13.00 uri
 • za garažo št. 13 dne 23.11.2010, z začetkom ob 13.30 uri.
 • za garažo št. 14 dne 23.11.2010, z začetkom ob 14.00 uri.
 • za garažo št. 15 dne 07.12.2010, z začetkom ob 11.00 uri
 • za garažo št. 16 dne 07.12.2010, z začetkom ob 11.30 uri.
 • za garažo št. 17 dne 07.12.2010, z začetkom ob 12.00 uri.

Razpisne datoteke