Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 4. 11. 2005 , odpiranje prijav: 4. 11. 2005

Datum objave: 7. 10. 2005
Rok za prijavo: 4. 11. 2005
Odpiranje prijav: 4. 11. 2005

Poslovni prostori:

I. Tivolska 50/X

Oddajamo pisarniške poslovne prostore št. 1007 površine 50,81 m2, št. 1003 - št.1005, št.1008 in št.1009 površine 24,63 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 2.959,66 SIT/m2.

II. Wolfova 8

Oddajamo poslovni prostor št. S01, površine 117,05 m2 za pisarniško dejavnost, društveno dejavnost ali za dejavnost ateljeja. Izhodiščno najemnina za mesec oktober 2005 za pisarniško dejavnost znaša 2.959,66 SIT/m2 in za atelje 1.184,36 SIT/m2.

V primeru oddaje poslovnega prostora za dejavnost ateljeja se bo najemna pogodba sklepala za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja še za dodatni dve leti.

III. Miklošičeva 26

Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. K02 površine 30,94 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 2.959,66 SIT/m2 s pripadajočim skladiščnim prostorom št. K04 površine 6,04 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.479,07 SIT/m2.

IV. Gosposka 4

Oddajamo poslovni prostor št. P03 površine 49,88 m2, za gostinstvo. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za gostinstvo znaša 5.328,81 SIT/m2.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru.

V. Resljeva 7

Oddajamo poslovni prostor št. P01 površine 122,87 m2, za gostinstvo. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za gostinstvo znaša 5.328,81 SIT/m2.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru.

VI. Trubarjeva 76

Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 26,76 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.551,92 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.959,68 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.367,47 SIT/m2.

VII. Ob ljubljanici 42

Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P03 površine 24,35 m2, z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 2.072,76 SIT/m2.

VIII. Luize pesjakove 9

Oddajamo poslovni prostor št. P09, površine 81,64 m2, ki je potreben prenove, za trgovino z neživili, trgovino z živili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.107,00 SIT/m2, za trgovino z živili znaša 2.072,76 za storitveno dejavnost 2.516,24 SIT/m2 in za pisarniško dejavnost 2.072,76 SIT/m2.

Poslovni prostor št. P09 je potreben prenove in ga mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.

IX. Grablovičeva 52

Oddajamo poslovni prostor L-14 površine 15,69 m2, ki je v III. podaljšani gradbeni fazi,  za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.107,00 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.516,24 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.072,76 SIT/m2.

Vložena sredstva za pričetek opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Poslovni prostor mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v štirih mesecih po primopredaji ključev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo štirih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje razpisne dejavnosti v poslovnem prostoru.

X. Grablovičeva 54

Oddajamo poslovni prostor št. L-11, površine 36,90 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.107,00 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.516,24 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.072,76 SIT/m2.

XI. Vodnikova cesta 30

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 163,58 m2, ki je potreben prenove, za storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost s pripadajočim skladiščnim prostorom št. K01 površine 11,79 m2. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za storitveno dejavnost znaša 2.959,68 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.367,47 SIT/m2. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za skladišče znaša 1.184,36 SIT/m2.

Poslovni prostor je potreben prenove in ga mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.

.

XII. Palmejeva 24

Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 30,72 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.107,00 SIT/m2, storitveno dejavnost 2.516,24 SI SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.072,76 SIT/m2.

XIII. Puhova 6

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 144,25 m2, ki je potreben prenove, za trgovino z neživili, trgovino z živili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 3.107,00 SIT/m2, za trgovino z živili znaša 2.072,76 za storitveno dejavnost 2.516,24 SIT/m2 in za pisarniško dejavnost 2.072,76 SIT/m2.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v štirih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo štirih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje razpisanih dejavnosti v poslovnem prostoru.

XIV. Brnčičeva 11

Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 160,28 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 za trgovino z neživili znaša 2.665,02 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.220,07 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 1.776,66 SIT/m2.

Garaže

I. Ambrožev trg 4 - v objektu oddajamo več garaž, površine 10,58 m2z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.184,36 SIT/m2.

II. Župančičeva jama - v objektu oddajamo več parkirnih mest, površine 12,50 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.184,36 SIT/m2.

III. Dunajska 56 (Bežigrajski dvor) - v objektu oddajamo parkirno mesto št. 262, površine 11,75 m2, ter št. 263, površine 14,32 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.184,36 SIT/m2.

IV. Grablovičeva 28 – v objektu oddajamo garaži št. K2-118 in št. K2-128 površine 12,70 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.035,64 SIT/m2.

V. Topniška 43 - v objektu oddamo garažo št. G151 površine 11,40 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.035,64 SIT/m2.

VI. Hubadova 14 - v objektu oddamo garažo št. G01 površine 10,45 m2 z izhodiščno najemnino za mesec oktober 2005, t.j. 1.035,64 SIT/m2.