Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 4. 5. 2007 , odpiranje prijav: 4. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 4. 5. 2007
Odpiranje prijav: 4. 5. 2007

Javni razpis objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99.

Obrazci