Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 16. 3. 2007 , odpiranje prijav: 16. 3. 2007

Datum objave: 15. 2. 2007
Rok za prijavo: 16. 3. 2007
Odpiranje prijav: 16. 3. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99) JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV IN GARAŽ V NAJEM.

Obrazci