Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 19. 1. 2007 , odpiranje prijav: 19. 1. 2007

Datum objave: 15. 12. 2006
Rok za prijavo: 19. 1. 2007
Odpiranje prijav: 19. 1. 2007

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj pošljejo kandidati PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici " RAZPIS ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV - NE ODPIRAJ ".

Obrazci