Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 8. 12. 2006 , odpiranje prijav: 8. 12. 2006

Datum objave: 17. 11. 2006
Rok za prijavo: 8. 12. 2006
Odpiranje prijav: 8. 12. 2006

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99) .

Obrazci