Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 10. 11. 2006 , odpiranje prijav: 10. 11. 2006

Datum objave: 13. 10. 2006
Rok za prijavo: 10. 11. 2006
Odpiranje prijav: 10. 11. 2006

Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem objavlja javni razpis na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99).

Obrazci