Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 20. 7. 2007 , odpiranje prijav: 20. 7. 2007

Datum objave: 27. 6. 2007
Rok za prijavo: 20. 7. 2007
Odpiranje prijav: 20. 7. 2007

Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem objavlja javni razpis na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99).

Obrazci