Javni razpis za oddajo vrtičkov v zakup

Zaključen: 22. 1. 2010 , odpiranje prijav: 28. 1. 2010 , objava rezultatov: 22. 2. 2010

Datum objave: 22. 12. 2009
Rok za prijavo: 22. 1. 2010
Odpiranje prijav: 28. 1. 2010
Rezultati razpisa: 22. 2. 2010

Javni razpis objavljen na podlagi 4. in 7. člena Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup (Uradni list RS št. 28/2009) in Pravilnika za urejanje obmčij vrtičkov v MOL (Uradni list RS, 5t. 83/2009) MOL.