Javno dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 3. 2012 , odpiranje prijav: 20. 3. 2012

Datum objave: 24. 2. 2012
Rok za prijavo: 20. 3. 2012
Odpiranje prijav: 20. 3. 2012

poslovni prostor garaža št. SI 13 v izmeri 12,50 m2 z id. oznako 1735-3421-13 v garažni stavbi v Ljubljani, pod Bratovševo ploščadjo 4-6,
poslovni prostor-pomožni prostor v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27,
poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1725-133-24 v skupni izmeri 15,65 m2,
poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor garaža št. SI 13 v izmeri 12,50 m2 z id. oznako 1735-3421-13 v garažni stavbi v Ljubljani, pod Bratovševo ploščadjo 4-6 z vhodi iz parc.št. 173/4, 273/10 in 281/17 k.o. 1735-Stožice in parc.št. 1244/1 k.o. 1734-Ježica, stoječi pod parc.št. 273/1, 274, 275, 277/1, 277/2, 281/18 k.o. 1735-Stožice in 1470/2 k.o. 1734-Ježica. Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012 .
  Izklicna cena: 12.000,00 EUR (z besedo: dvanajsttisoč evrov 00/100).
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor-pomožni prostor v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9 v k.o.1735-Stožice. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012 .
  Izklicna cena: 44.125,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočstopetindvajset evrov 00/100).
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1725-133-24 v skupni izmeri 15,65 m2.
  Zemljiškoknjižno stanje v korist prodajalca je urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 40.500,00 EUR (z besedo:štiridesettisočpetsto evrov 00/100)
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-69 v skupni izmeri 32,84 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. Trnovsko predmestje. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012 .
  Izklicna cena: 55.000,00 EUR (z besedo:petinpetdesettisoč evrov 00/100)
   

Razpisne datoteke