Javno dražbo za prodajo nepremičnin

Zaključen: 6. 12. 2011

Datum objave: 18. 11. 2011
Rok za prijavo: 6. 12. 2011

poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 152,32 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
poslovni prostor v kleti stavbe v izmeri 13,39 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
je poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani

Razpisne datoteke