Javno naznanilo - NUSZ 2018

Zaključen: 31. 1. 2018

Datum objave: 3. 1. 2018
Rok za prijavo: 31. 1. 2018

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.

Razpisne datoteke