Javno naznanilo

Zaključen: 31. 1. 2012

Datum objave: 29. 12. 2011
Rok za prijavo: 31. 1. 2012

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Razpisne datoteke