Javno povabilo k predložitvi ponudb za nakup nepremičnin v Zeleni jami

Zaključen: 11. 6. 2009 , odpiranje prijav: 11. 6. 2009

Datum objave: 11. 5. 2009
Rok za prijavo: 11. 6. 2009
Odpiranje prijav: 11. 6. 2009

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov – lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti v katastrski občini Zelena Jama, v Ljubljani. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 1. kletni etaži objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu. Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala.

Obrazci