Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremične MOL

Zaključen: 3. 9. 2011 , odpiranje prijav: 6. 9. 2011

Datum objave: 19. 8. 2011
Rok za prijavo: 3. 9. 2011
Odpiranje prijav: 6. 9. 2011

parc. št. 400/1 pozidano zemljišče v izmeri 555 m2 k.o. Dravlje

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je parc. št. 400/1 pozidano zemljišče v izmeri 555 m2 k.o. Dravlje. Nepremičnina, ki je predmet oddaje se nahaja v območju urejanja prostora ŠP4/1-1 Avtotehna v funkcionalni enoti F19, kjer je dovoljena hotelsko – nastanitvena dejavnost in je možna začasna oddaja zemljišča v najem.

Izhodiščna letna najemnina: 11.100,00 EUR (z besedo: enajst tisoč sto evrov)
 

Razpisne datoteke