Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem za opravljanje knjigotrško informacijske dejavnosti

Zaključen: 17. 4. 2009 , odpiranje prijav: 17. 4. 2009

Datum objave: 25. 3. 2009
Rok za prijavo: 17. 4. 2009
Odpiranje prijav: 17. 4. 2009

Lastnik nepremičnine je MOL, v upravljanju Lutkovnega gledališča, Ljubljana. Nepremičnino se daje v najem z soglasjem župana z dne 20.02.2009 št. 610-19/2009-2.

Obrazci