Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin

Zaključen: 27. 8. 2011 , odpiranje prijav: 30. 8. 2011

Datum objave: 12. 8. 2011
Rok za prijavo: 27. 8. 2011
Odpiranje prijav: 30. 8. 2011

½ idealnega solastniškega deleža na zemljiščih: parc.št. 443/1 neplodno v izmeri 495 m² in parc. št. 444/10 neplodno v izmeri 926 m² obe k.o. Zgornja Šiška

Razpisne datoteke