4.7.2014 - Popravek JZP za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica zaradi podaljšanja roka objave.

" />

Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica

Zaključen: 19. 7. 2014 , odpiranje prijav: 22. 7. 2014

Datum objave: 6. 6. 2014
Rok za prijavo: 19. 7. 2014
Odpiranje prijav: 22. 7. 2014 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Mestna občina Ljubljana razpisuje javno zbiranje ponudb za najem paviljona gostinskega vrta Špica.
4.7.2014 - Popravek JZP za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica zaradi podaljšanja roka objave.

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:

POSLOVNI PROSTORI: 1. Paviljon gostinskega vrta- ŠPICA
Paviljon gostinskega vrta se oddaja za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje gostinskega lokala na ploščadi. Predmet najema je Paviljon gostinskega vrta na Špici, kot je podrobno opredeljeno v spodnjem odstavku, Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Najem obsega: - Zunanja tlakovana nepokrita površina (ploščad na kateri bo stal objekt s gostinskim pultom) na kateri je možnost senčenja s senčniki ali tendami površine 199,00 m2. Objekt, ki ga bo moral najemnik sam postaviti na ploščad za potrebe opravljanja gostinske dejavnosti, lahko meri maksimalno v dolžino 14,64 m in širino 2,43 m, kar predstavlja dve modularni enoti (zunanje mere ene enote znaša 7,32 m x 2,43 m); - balinišče v izmeri 94,16 m2, ki se nahaja v neposredni bližini gostinskega vrta; - toaletni prostori v servisnem objektu, ki se nahaja ob Grubarjevem prekopu v skupni velikosti 22,17 m2 in obsega prostor za osebje lokala v velikosti 12,09, toaletni prostori s tušem v velikosti 5,00 m2 in dodaten pomožni prostor v velikosti 5,08 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem paviljona oz. gostinskega vrta (objekta, zunanje površine, toaletnih prostorov in balinišča znaša 1.430,00 EUR na mesec brez obratovalnih stroškov.

Pri osnutku najemne pogodbe je prišlo do spremembe v 3., 7., 8., 10. in 19. členu najemne pogodbe. Pri sklenitvi pogodbe se bo upoštevala popravljena pogodba.

Razpisne datoteke