Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 15. 10. 2016 , odpiranje prijav: 19. 10. 2016

Datum objave: 30. 9. 2016
Rok za prijavo: 15. 10. 2016
Odpiranje prijav: 19. 10. 2016 ob 13.00 uri, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Nepremičnina se nahaja v novem delu podhoda pod Vilharjevo cesto Ljubljana, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v 3. podaljšani gradbeni fazi v izmeri 100,00 m2 in zunanje površine (arkade) v izmeri 34,18 m2.
Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 2 v izmeri 29,29 m2.
Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 5 v izmeri 30,44 m2.
Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 39,55 m2.
Nepremičnina na naslovu Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava,

Ogled nepremičnine bo možen dne:
- Tavčarjeva ulica 3 v četrtek dne 6.10.2016 ob 10:00 uri.
- Vilharjev podhod v četrtek dne 6.10.2016 ob 10:30 uri, (vsi prostori)
- Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava v četrtek dne 6.10.2016 ob 13:30 uri.

Razpisne datoteke