Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 19. 11. 2016 , odpiranje prijav: 23. 11. 2016

Datum objave: 2. 11. 2016
Rok za prijavo: 19. 11. 2016
Odpiranje prijav: 23. 11. 2016 ob 13.00 uri, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Nepremičnina na naslovu Cankarjeva cesta 8, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 84,30 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za dejavnost gostinsko dejavnost.

Za poslovni prostor je izdelana energetska izkaznica (C35-60 kWh/m2a).

Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 84,30 m2 znaša 20,00 EUR na kvadratni meter oz. 1.686,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Ogled nepremičnine bo možen dne: - Cankarjeva cesta 8 v torek dne 8.11.2016 ob 10:00 uri.

Razpisne datoteke