Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 11. 3. 2017 , odpiranje prijav: 14. 3. 2017

Datum objave: 23. 2. 2017
Rok za prijavo: 11. 3. 2017
Odpiranje prijav: 14. 3. 2017 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Predmet oddaje:

  1. Gostinski lokal, podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata,
  2. prostor št. 5,  podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata,
  3. nepremičnina na naslovu Breg 2.

 

Ogled nepremičnine bo možen dne 2.3.2017

- Breg 2 ob 10:00 uri;
- Vilharjev podhod ob 13:00 uri, (vsi prostori).

Vsa dodatna pojasnila z zvezi z oddajo v najem dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 (g. Miha Kastelic) v času uradnih ur (ponedeljek 8-12. in 13.-15. ure, sreda 8.-12. in 14.-16. ure ter petek 8.-12. ure), po e-pošti miha.kastelic@ljubljana.si ali po telefonu št. (01) 306-11-39.