Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 1. 4. 2017 , odpiranje prijav: 4. 4. 2017

Datum objave: 17. 3. 2017
Rok za prijavo: 1. 4. 2017
Odpiranje prijav: 4. 4. 2017 Ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17, Ljubljana.

Nepremičnina, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 9,82 m2. Poslovni prostor se nahaja v starem delu centra mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za dejavnost trgovina z neživili. Za poslovni prostor ni potrebna energetska izkaznica (334. Člen EZ-1).

OPREMA POSLOVNEGA PROSTORA
Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme in nima toaletnega prostora.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 9,82 m2 znaša 16,00 EUR na kvadratni meter oz. 157,12 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

  • Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, oz. najkvalitetnejšo trgovsko ponudbo, ki se bo ponujala v poslovnem prostoru. Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  • vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru;
  • ciljna skupina kupcev;
  • popestritev mesta oz. samega centra.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ponudba mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru v središču mesta.

  • Ponudnik mora imeti izkušnje na področju trgovine ali storitvene dejavnosti, ki jih izkaže z referencami.
  • Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Izbrani ponudnik predmeta tega javnega zbiranja ponudb ne bo smel oddati v podnajem.

Razpisne datoteke