Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 1. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

Datum objave: 7. 7. 2017
Rok za prijavo: 1. 9. 2017
Odpiranje prijav: 5. 9. 2017 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).
Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 162,49 m2 znaša 1.900,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke