Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 1. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

Datum objave: 28. 7. 2017
Rok za prijavo: 1. 9. 2017
Odpiranje prijav: 5. 9. 2017 ob 13:15 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Nepremičnina na naslovu Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava, Ljubljana, ki v naravi predstavlja:
- Objekt v velikosti 726,08 m2
- Pomožni objekt v skupni velikosti 65,11 m2
- Pripadajoča zemljišča, ki jih lahko najemnik uporablja in sicer parc. št. 5/8, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15 in 5/16 vse k.o. 1772 – Slape.

 

Za poslovni prostor je izdelana energetska izkaznica (D60-105 kWh/m2a).

Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

V primer gostinske dejavnosti bo moral najemnik pridobiti vsa potrebna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje) ter druga potrebna dovoljenja.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za predmet najema znaša 1.460,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke