Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 29. 6. 2018 , odpiranje prijav: 3. 7. 2018

Datum objave: 4. 6. 2018
Rok za prijavo: 29. 6. 2018
Odpiranje prijav: 3. 7. 2018 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Predmet oddaje v najem:

  • Nepremičnina na naslovu Gornji trg 5, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 56,71 m2.
  • Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 17,70 m2.
  • Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

Razpisne datoteke