Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 9. 10. 2018 , odpiranje prijav: 11. 10. 2018

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 9. 10. 2018
Odpiranje prijav: 11. 10. 2018 ob 13:00 na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični gostinski lokal v izmeri 117,03 m2 .

Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).
PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 117,03 m2 znaša 3.511,00 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.
OPREMA POSLOVNEGA PROSTORA
Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

Razpisne datoteke